– Det grønne skiftet kom i november 2019

Statnett overflommes av søknader fra industri som vil knytte seg til kraftnettet. I dag kommer deres nye utbyggingsplan, som også inkluderer havet.

– Det grønne skiftet kom i november 2019
Torsdag legger konsernsjef i Statnett Hilde Tonne fram en ny nettutviklingsplan for Norge, som også vil omfatte kabler i havet. Foto: Sverre Jarild

– Vi i Statnett så at det grønne skiftet kom i november 2019. Da gikk antallet tilknytningssøknader fra cirka fire i året til over 120 i året. Det falt også sammen med elektrifisering av sokkelen.