Der trivselen blomstrer

  • energi

Prisen deles ut av miljøvernminister Børge Brende.

Departementet minner om at fristen for å komme med kandidater er 16. mai. I 2002 fikk Kristiansand prisen.

Hensikten med prisen er å inspirere til miljøtiltak i byer og tettsteder.

Vinneren vil være et forbilde forbilde for andre kommuner. Resultatet kan bli en mer miljøvennlig praksis.

Miljøvernministeren minner om at juryen trenger gode forslag før fristen går ut.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå