MARITIM

Denne løsningen kan øke lakseproduksjonen uten å flytte anleggene til havs eller på land

Med seks patenter og ti konsesjoner vil utvikler Knut Vangen endre dagens havbruk. Han mener dagens lakseproduksjon kan mangedobles uten nye arealer.

Slik ser utvikleren for seg oppdrettsanlegget som skal produsere laks kontinuerlig i lukkede anlegg i sjø.
Slik ser utvikleren for seg oppdrettsanlegget som skal produsere laks kontinuerlig i lukkede anlegg i sjø. Faksimile: Patentstyret

Sykkelhjulanlegget sett ovenfra Bioreaktoren Faksimile: Patentstyret Ettersom det blir mindre plass

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.