NYHETSBREV

Den ukjente suksessbedriften

Innovasjon og FoU står sentralt. De spesialtilpasser produkter etter kundens ønsker.

Ketil Gorm Paulsen, adm.direktør Neo Monitors, foran proto­typen på en ny gassmåler.
Ketil Gorm Paulsen, adm.direktør Neo Monitors, foran proto­typen på en ny gassmåler. Bilde: Joachim Seehusen

NEO Monitors

  • Selskap stiftet i 2003, tett ved sammen med Norsk Elektro Optikk, NEO, som ble stiftet i 1985.
  • 33 ansatte, det samme som i NEO der forsknings­aktiviteten blir gjort.
  • Venter omsetning for 145 millioner kroner i 2015. Omsetningen økte med 30 prosent fra 2013 til 2014, selskapets ledelsen regner med 10–12 prosent vekst årlig i de nærmeste årene.

Har du ikke hørt om NEO Monitors? Du er ikke alene, det er en bedrift som inntil for et par år siden ikke engang hadde navn og logo på veggen. I det stille har de gjort stor suksess – internasjonalt.

Det er gassmålere som er hovedproduktet, med Tuneable Diode Laser Spectrocopy som sentralt element. Nå ser daglig leder Ketil Gorm Paulsen et behov for å gjøre selskapet mer kjent i Norge.

Les: Vokser med lasermålere

Eksport

– 97,5 prosent av produksjonen går til eksport, mest til Tyskland. Det er hovedgrunnen til at vi har brukt lite ressurser på å markedsføre oss i Norge. Men det endres, vi må bli mer kjent for å tiltrekke oss flinke folk, sier daglig leder Ketil Gorm Paulsen.

Selskapets historie kan føres tilbake til 1962 da Tycho Jæger, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt for første gang klarte å lage laserlys. Dette var starten på fagfeltet elektrooptikk i Norge. I 1985 ble selskapet Norsk Elektro Optikk stiftet, som et rent forskningsselskap. Først i 1992 kom kommersielle gassanalysatorer i salg. NEO eksisterer fortsatt, i 2003 ble NEO Monitors stiftet for produksjon, salg og service av gass- og støvanalysatorer. Selskapets FoU-aktiviteter skjer hos NEO.

– Våre første målere lagde vi for Norsk Hydro, de skulle detektere hydrogenfluorid i aluminiumproduksjonen. Hydrogenfluorid er svært giftig.

Lave konsentrasjoner

I dag er den typiske kunden et stort industriselskap som skal ha utstyr til å måle lave konsentrasjoner. Mye av salget er skreddersøm, utviklet i samarbeid med kunden. Hvis elektrooptikk er det sentrale i produktet sitter NEO Monitors med rettighetene, om gassmåleren gir prosessuelle fordeler er det normalt kunden som sitter med rettighetene.

Paulsen mener det er 10–15 konkurrenter til dem, pluss noen med svært smale nisjeprodukter. Målt i volum er den norske produsenten en middels produsent. Som de fleste norske bedrifter som gjør internasjonal suksess- til tross for høyt kostnadsnivå – står kvalitet sentralt for NEO Monitors.

– Vi leverer mye til Kina, ppm-målinger fører til betydelige problemer med signal-støy forhold. Det behersker vi godt. For ammoniakkmåling har tyske TÜV testet flere målere, og funnet at vår er best, deretter følger Siemens og så alle andre.

Det er målere som brukes mye i kullfyrte kraftverk, og Paulsen ser et voksende marked for slike målere, spesielt fordi de er viktige i renseprosessene.

– Kineserne blir mer og mer opptatt av å få kontroll på forurensing, det er nok en viktig grunn til at vi vokser mye på det kinesiske markedet. Vi har et tett og godt samarbeid med Elkem, også etter at selskapet ble kinesisk.

Les også: Måler metallkonsentrasjon i vann

FoU står sentralt

Av omsetningen pløyes ti prosent tilbake til forskning og utvikling. Det meste av den foregår i regi av Norsk Elektro Optikk, de to selskapene har samme adresse og er også tett vevd sammen på eiersiden.

– Kreativitet og nysgjerrighet er nøkkelen for oss. Vi skal være innovatøren i bransjen og ti prosent av omsetningen skal være nye innovative løsninger. Nå jobber vi med feltmålinger av SO2, det har tidligere ikke vært mulig.

Paulsen mener det ikke ligger noen store teknologiskift i luften, men at forbedringer og evolusjon vil være trenden i de neste årene. Det er en rekke målesystemer der ute som ikke er basert på laser. Der ser han muligheter.

– Det er mye installasjonsarbeid, de krever filtre og rengjøring. Etter hvert kommer tuneable lasersystemer på markedet. Da skal vi være tidlig ute, lover Paulsen.

Les: Målefeilene som gjentas

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.