Den svenske gruvegiganten LKAB fikk nei til å øke utvinningen i Kiruna

Årsak: Naboene ble ikke godt nok informert.

Den svenske gruvegiganten LKAB fikk nei til å øke utvinningen i Kiruna
LKAB fikk avslag på søknaden om å øke utvinningen fra gruvene i Kiruna. Årsaken var at naboer med bergvarme ikke hadde fått et eget brev med innkallelse til informasjonsmøte. Foto: LKAB

I juli i år fikk den svenske sementprodusenten Cementa avslag av Mark- och Miljödomstolen på sin søknad om å få forlenget tillatelsen til å utvinne kalk på øya Gotland til 2041.