Den Polytekniske Forening

Daglig oppdatert informasjon om møtene er tilgjengelig på internett: http://www.polyteknisk.no

Møteprogram i Den Polytekniske Forening, PFs grupper og tilknyttede foreninger.

Møtested: Hvor ingen annen adresse er oppgitt, arrangeres møtet i Rosenkrantz gate 7 III.

Torsdag 6. juni kl. 1900:

Hvordan håndterer, eller bør et styre håndtere ulike former for kriser?StyreAkademietPressen er velkommen til møtene

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå