Den Polytekniske Forening

Daglig oppdatert informasjon om møtene er tilgjengelig på Internett: http://www.polyteknisk.no.

Møteprogram i Den Polytekniske Forening, PFs grupper og tilknyttede foreninger.

Møtested: Hvor ingen annen adresse er oppgitt, arrangeres møtet i Rosenkrantz gate 7 III.

Mandag 9. september kl. 1700: Teknisk industrispionasje - når sikkerhet blir strategi.Jan Erik Larsen, sjef for sikkerhetsstaben i Forsvarets Overkommando.

PFs gruppe for Informasjonsteknologi

Tirsdag 10. september kl. 1930:

Vilje uten virkemidler - boligutvalget om utbyggingspolitikk og boligforsyning.Kristian Wibe, leder av boligutvalget, Per Gregersen, Eiendom og byfornyelsesetaten

og Espen Pay, NCC Norge AS.

Bolig- og byplanforeningen i Oslo

Onsdag 11. september:

Semina: 11. september ett år etter. Samarbeid med Direktoratet for sivilt beredskap (DSB). Kl. 1000 -1230: Hvordan står det egentlig til med norsk kriseberedskap?Innledninger ved direktør Helen Bøsterud, DSB; Kåre Willoch, leder av sårbarhetsutvalget; professor Jan Hovden, NTNU; generaldirektør Gro Harlem Brundtland, WHO (på video) m.fl. Gratis adgang. Forhåndspåmelding.Kl. 1230 -1330: Lunsj.Kl. 1330-1630: Terrorsikkerhet eller Rettssikkerhet? Ja takk, begge deler - eller må vi velge?Innledninger vedfFørstestatsadvokat Lasse Qvigstad, Oslo Statsadvokatembete, høyesterettsadvokat Haakon Helle, Den norske Advokatforening, og redaktør Nils Morten Udgaard, Aftenposten. Debatt. Gratis adgang. Forhåndspåmelding.

Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Onsdag 11. september kl. 1945:

The American Masterplan for the Conquest of Eurasia. Hva har skjedd med amerikansk utenrikspolitikk etter 11. september 2001? Hvilke konsekvenser har USAs økende økonomiske og politiske dominans i Europa og Asia?Gore Vidal er en av USAs viktigste forfattere og samfunnskritikere.Plenumsmøte med Tverrfaglig Sikkerhetsforum i samarbeid med tidsskriftet Samtiden og Kagge forlag. Foredrag og debatt holdes på engelsk.

Den Polytekniske Forening

Torsdag 12. september kl. 1900: Eierstyring og lønnsomhet. Professor Øyvind Bøhren, Handelshøyskolen BI.

StyreAkademiet

Pressen er velkommen til møtene

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå