FAGARTIKLER

Den keltiske tigerens fremgangBasisen omfatter imidlertid langt mer enn disse faktorene. Irene har tenkt langsiktig og lagt planer basert på faktiske industrielle og markedsmessige forhold, og de har fått til et godt integrert samarbeid mellom det offentlige, industrien og universitetssektoren. Dessuten har de investert der de har sett potensialet for uttelling.

Irland tar nå viktige steg for å forbedre posisjonen i internasjonale verdikjeder med nye satsinger innenfor industri, kompetanseutvikling og forskning. Dette blir sett på som nøkkelen til økt konkurransekraft og videre vekst.

IKT og elektronikk

Innenfor IKT har Irland lenge vært ledende. Posisjonen ble vunnet gjennom å ta i mot store amerikanske IT-selskap som leverte herfra og ut til hele Europa. På grunnlag av dette har det vokst fram lokale miljøer som er ledende innenfor integrert produksjon og logistikk.

Utviklingen har fortsatt mot stadig mer avanserte produkter og tjenester. Dette gjelder både for programvare og maskinvare. Basisen for dette har vært en nasjonal satsing på FoU. En stor del av Science Foundation Irelands (SFI) programmer på 650 millioner euro i perioden 2000–2006 investeres på områdene photonics, mikroelektronikk og nanoteknologi. Dublin har også sikret seg MIT Media Lab Europe, som sammen med Digital Hub Dublin, skal være lokomotiv for digitale medier.

Medisinsk industri

Irland har også hatt stor suksess på det medisinske område. Nok en gang satses det friskt. SFIs bioteknologidivisjon har i løpet av de siste årene investert 138 millioner. Mye har gått til å få ledende forskere til landet og etablere forskningsgrupper. Kravene for finansiering er et nært samarbeid med industrien, som har bygget opp en ganske imponerende lokal infrastruktur. Det finnes blant annet tretti godkjente farmasøytiske produksjonsfasiliteter på øya.

Også den medisinske industrien var i stor grad basert på utenlandske selskap som la produksjon til landet. Dette har også videreutviklet seg, og man ser nå sterkere lokal verdiskaping. De legger vekt på å få til synergier mellom IT og medisinsk industri innenfor bioinformatikk og nanoteknologi.

Norsk relevans

Vi nordmenn har mye å lære av irene når det kommer til industriell utvikling og planlegging, samt vilje til å satse og gjennomføre. Både når det gjelder rammebetingelser og regional utvikling viser Irland vei.

Irland bør også være et meget interessant marked for norske bedrifter. Irene er både åpne og villige til å jobbe sammen med andre i internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter, og de har generelt veldig gode internasjonale kontakter. Dette kan være verdifullt for norske selskaper. Videre kan Irland være et meget interessant førstemarked utenlands. Størrelsen er ca. den samme som Norge, markedet er avansert og språket er engelsk. Irland er et marked det er verd å vurdere.

Les mer om: