SAMFUNN

Delt seier i rettstvist

Oslo byrett har tilkjent Biotec ASA eiendomsretten til forskningsresultater knyttet til et DNA-spaltende enzym. Dermed er foreløpig punktum satt for en årelang tvist, etter at Biotec saksøkte Fiskeriforskning for ulovlig bruk av forskningsresultater. Bioteknologiselskapet, som utvinner spesialprodukter fra blant annet fiskeavfall, til bruk i næringsmiddel- og farmasøytisk industri, vant imidlertid ikke saken på alle punkter.

– Et offentlig forskningsinstitutt som lever av å utføre forskningsoppdrag for andre, vil ikke leve lenge dersom oppdragsgiver skal være nødt til å gå til retten for å få eiendomsretten til forskningsresultatene som de betaler for, sier Jan Raa, fagdirektør i Biotec ASA, opprørt over at denne saken måtte komme for retten.

– Et selskap som Biotec, som kjøper forskningsoppdrag ute, er avhengig av å kunne stole fullt og helt på forskningsinstituttene. Vi har ingen grunn til å stole på Fiskeriforskning etter dette, sier Raa.

Patentstrid

Det Tromsø-baserte bioteknologiselskapet bestilte i 1996 et forskningsoppdrag hos Fiskeriforskning. Forskningsoppdraget gjaldt nærmere undersøkelser av et DNA-spaltende enzym fra reketinevann.

Fiskeriforskning fremmet senere en internasjonal patentsøknad om rettighetene til enzymet, en rensemetode og en spesiell anvendelse av enzymet, som de mente falt utenfor forskningsoppdraget fra Biotec.

Biotec protesterte på at forskningsinstituttet søkte patent på en oppfinnelse som ifølge Biotec baserte seg på resultater som var deres eiendom. Selskapet protesterte videre på at Fiskeriforskning gikk til et konkurrerende selskap med resultatene, amerikanske Promega, for å videreutvikle og kommersialisere anvendelsen av enzymet.

I retten

Partene greide ikke å finne en minnelig løsning, og i juni i år braket de mangeårige samarbeidspartnerne derfor sammen i Oslo byrett. Nylig kom den enstemmige dommen som er prinsipielt viktig i forholdet mellom oppdragsgiver og forskningsinstitutt ved oppdragsforskning: Oppdragsgiver Biotec er tilkjent eiendomsretten til enzymet, fordi retten mener kunnskapen om enzymet er et resultat av forskningsoppgaven Fiskeriforskning utførte for Biotec. Biotec får derimot ikke medhold i sin påstand om eiendomsrett til den patentsøkte utnyttelse av enzymet, eller påstanden om at Fiskeriforskning er uberettiget til å patentere denne.

Delt seier

Fiskeriforskning får retten til den patentsøkte anvendelsesmetoden, som ifølge dommen må anses som en selvstendig oppfinnelse basert på en ny problemstilling. Biotec tilkjennes imidlertid eksklusiv rett til å utnytte metoden kommersielt, mot å betale Fiskeriforskning 5 prosent royalty av omsetningen. Dersom Biotec ikke utnytter applikasjonsmåten innen tre år, skal lisensretten tilbakeføres til Fiskeriforskning.

– Vi er fornøyd med at vi er tilkjent rettighetene til applikasjonen av enzymet. Vi har hele tiden ment at selve applikasjonen var frikoplet fra forskningsoppdraget fra Biotec, sier seniorforsker Erling Sandsdalen ved Fiskeriforskning i Tromsø.

Fiskeriforskning får i dommen kritikk for ikke å ha informert sin oppdragsgiver om patentsøknaden.

– Vi håper vi skal kunne ha et normalt forhold til Biotec i fremtiden, understreker Erling Sandsdalen i Fiskeriforskning.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.