IKT

Delt heder

Prisen består av diplom og 50 000 kroner og ble delt mellom Nera, med produktlinjen SatLink, og professor emeritus Tor Schaug-Pettersen ved NTNU.

Nera SatLink

– Med SatLink har Nera skapt et innovativt produkt i et vekstmarked i startfasen hvor brukerne får toveiskommunikasjon og bredbånd via satellitt, heter det i juryens begrunnelse. Men etter at Nera nylig solgte satellittdivisjonen til erkerivalen Thrane & Thrane, blir dette nå danske produkter.

SatLink 1900 retter seg mot små og mellomstore bedrifter, mens SatLink 1000 er en enklere løsning beregnet på hjemmekontorer og storbrukere i privatmarkedet.

Mangeårig innsats

Professor Tor Schaug-Pettersen fikk prisen for sin mangeårige innsats for norsk elektronikkindustri. Gjennom sitt arbeid ved Forsvarets forskningsinstitutt så tidlig som 1951 til 1955, hvor Norges første egenproduserte radiolinjer så dagens lys, var han faktisk med å legge grunnlaget for Neras eksistens.

Han sto også bak utviklingen av et patentert radarbasert avstandsmålesystem for Autronica AS med et utall industrielle anvendelsesområder.

I tillegg fremheves Schaug-Pettersens lange professorgjerning innen radioteknikk, spesielt mikrobølge- og antenneteknikk, og derigjennom utdanning av sivilingeniører og doktorgradskandidater til norsk industri.

Les mer om: