ENERGI

Delt heder

På elektronikkutstillingen e01 på Hellerudsletta i Skedsmo i forrige uke ble det delt ut en nyinnstiftet elektronikkpris. Prisen består av diplom og 50 000 kroner og ble delt mellom Nera, med produktlinjen SatLink, og professor emeritus Tor Schaug-Pettersen ved NTNU.

Nera SatLink

– Med SatLink har Nera skapt et innovativt produkt i et vekstmarked i startfasen hvor brukerne får toveiskommunikasjon og bredbånd via satellitt, heter det i juryens begrunnelse. Men etter at Nera nylig solgte satellittdivisjonen til erkerivalen Thrane & Thrane, blir dette nå danske produkter.

SatLink 1900 retter seg mot små og mellomstore bedrifter, mens SatLink 1000 er en enklere løsning beregnet på hjemmekontorer og storbrukere i privatmarkedet.

Professor Tor Schaug-Pettersen fikk prisen for sin mangeårige innsats for norsk elektronikkindustri. Gjennom sitt arbeid ved Forsvarets forskningsinstitutt så tidlig som 1951 til 1955, hvor Norges første egenproduserte radiolinjer så dagens lys, var han faktisk med å legge grunnlaget for Neras eksistens.

Han sto også bak utviklingen av et patentert radarbasert avstandsmålesystem for Autronica AS med et utall industrielle anvendelsesområder.

I tillegg fremheves Schaug-Pettersens lange professorgjerning innen radioteknikk, spesielt mikrobølge- og antenneteknikk, og derigjennom utdanning av sivilingeniører og doktorgradskandidater til norsk industri.

Tynt i rekkene

Scandinavian Electronics Fair AS, som er messens arrangør, hadde gjort et imponerende forhåndsarbeid og sørget for at rundt 160 utstillere viste sine produkter over 8000 kvadratmeter i en helt ny messehall på ExpoRama på Hellerudsletta.

Der var lyst og trivelig og høyt under taket. Hallen tåler virkelig en trøkk hva antall besøkende angår. På e01 var det imidlertid svært liten trengsel. Også på seminardelen var det skuffende få deltagere.

Åpningsseminaret med aktuelle og tunge bredbåndsaktører som foredragsholdere, hadde samlet knappe to titall deltagere. Og deler av det senere programmet måtte avlyses.

– Hva akter arrangøren å gjøre med dette til neste korsvei?

– Spørsmålet er hva som er realistisk antall på en slik messe i Norge, svarer Kjell Dehli i Scandinavian Electronics Fair. – Til sammen 4080 besøkte arrangementet i år, mot 3450 for to år siden. Tilsvarende messer i Sverige samler 10 - 12 000 besøkende. Vi må innse at Norge er et langt mindre marked. Men det betyr ikke at vi lener oss tilbake og sier oss fornøyd. Vi prøvede på et sterkere telekom-innslag i år. Men på grunn av den vanskelige markedssituasjonen for telekom, lykkes vi ikke denne gangen. Men neste gang, som for øvrig blir i 2004, blir dette et prioritert område, sier Dehli.

Les mer om: