KRAFT

Deler ikke ut milde gaver

Finn Halvorsen
17. okt. 2006 - 08:00

– Enkel struktur, oversiktlighet, resultatorientering og ansvarlighet skal fra nå av kjennetegne Agder Energi, som er en av Sørlandets viktigste virksomheter, sier konsernsjef Tom Nysted. Etter to hektiske sommermåneder tilbrakt delvis i administrasjonen i Kristiansand og delvis ute i feltapparatet og blant konsernets rundt 1000 ansatte, er det duket for store endringer i konsernet.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

God substans

– Etter denne gjennomgangen står det klart for meg at Agder Energi er et selskap med svært god substans, sier Nysted.

– Det siste årets turbulens og omtale i mediene har skapt et mer negativt bilde av konsernet enn fortjent. Det er ikke selskapet eller våre ansatte det har vært noe galt med. Agder Energi er et flott konsern med meget dyktige medarbeidere. Men det hadde en periode en ledelse som utfordret konsernets omdømme. Disse er nå ute av konsernet, fortsetter han.

Agder Energi har 1000 ansatte og hadde en omsetning på rundt tre milliarder kroner i 2005. Omsetningen for inneværende år blir vesentlig høyere. Statkraft er den største eieren med 45,5 prosent av aksjene. Resten eies av 30 kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder.Bredspektret virksomhet

Under hatten Agder Energi finner man 14 ulike selskaper, enten heleiet eller delvis eiet. I tillegg til den enrgirelaterte virksomheten er det er alt fra inkasso til bredbåndsvirksomhet og mobiltelefoni.

– Dette var organisert i en altfor komplisert struktur. Jeg har derfor redusert antall konserndirektører fra tretten til seks. De seks som bekler disse stillingene i dag har alle solid kompetanse og bred erfaring fra Agder Energi. De har alle resultatansvar for sine respektive områder og vil bli målt etter det de leverer. I den tidligere modellen var det ofte vanskelig å skille de ulike aktiviteter fra hverandre og dermed ha full oversikt over tingenes tilstand til enhver tid , sier Nysted.Fire forretningsområder

I den nye modellen er det fire forretningsområder; energi, nett, marked og tjenester. I tillegg kommer stabsfunksjonene økonomi/finans og organisasjon.

– En del av de siste årenes satsing på virksomhet utenfor kjerneområdene har gitt økonomiske resultater som har vært lite lystelig lesning. Om vi sier at vi har hatt noen pengesluk, er det å ta mildt i. Det har vært blåøyd satsing på selskaper som vi ikke har hatt den nødvendige kunnskap eller ledelsesforutsetninger til å drive med, sier Nysted.

Han har altså tatt noen grep for å forenkle konsernet. Strategiprosessen fortsetter ut året. Den endelige kabalen er dermed ennå ikke lagt.Skape verdier

Siden fusjonen for seks år siden er det skapt store verdier i Agder Energi. Nysted presiserer at dette også vil stå sentralt i tiden som kommer. Hovedvekten skal legges på å realisere potensialet på energisiden, men de øvrige forretningsområdene skal også utbvkles.

– Min hovedoppgave er å skape verdier for eierne. Så blir det opp til dem å bestemme om overskuddet skal tas ut i utbytte og – for eierkommunenes del – fordeles i lokalsamfunnet, eller om det skal investeres i ny eller eksisterende virksomhet i konsernet. Det er ikke min oppgave å dele ut milde gaver i lokalmiljøet. Jeg kommer ikke til å bli husket som en storsponsor av sørlandske idrettslag og organisasjoner, sier Nysted.

Men han er samtidig klar på at det også er hans oppgave å komme med fornuftige forslag til investeringsmuligheter både i eksisterende og ny virksomhet.

– Modellen for virksomhet utenfor kjerneområdet vil imidlertid fra nå av være mer av finansiell karakter. Vi kan gå inn som ansvarlige eiere i selskaper som har gode og fornuftige forretningsideer og kompetanse til å drive selskapene selv, sier Nysted.Fornybar energi

Selv om vannkraft vil være Agder Energis viktigste energikilde i overskuelig fremtid, tar selskapet også et tak innen andre typer fornybar energi. De går nå bredt ut for å knytte til seg noen av landets fremste fagfolk innen vannkraft, vindkraft og termisk energi.

– På denne måten vil vi ytterligere bidra til å utnytte muligheten for miljøvennlig energiproduksjon i konkurranse med forurensende kraftverk i Europa, sier Nysted.

Agder Energi har lenge hatt aktivitet i vindkraft på Lindesnes og opparbeidet betydelig kompetanse. Denne vil de nå blant annet utnytte til videre utbygging. Ambisjonen er å produsere 1 TWh innen 2017. For tiden arbeides det med rundt 15 potensielle prosjekter langs kysten fra Agder til Nord-Trøndelag.

Ett av disse er et vindkraftanlegg i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag. Det er aktuelt å bygge 70-100 vindturbiner på et platå i området ved Svarthammeren. Med 6-9 GWh pr vindturbin vil det kunne gi en årsproduksjon på inntil 550 GWh. Det vil kunne gi strøm til opptil 27 500 husstander. Agder Energi har sendt melding med forslag til utredningsprogram for vindkraftanlegget til Norges vassdrags- og energidirektorat Realisering av prosjektet er avhengig av at en støtteordning for ny fornybar energi blir etablert.

Totale investeringskostnader kan bli opptil to milliarder kroner. Bygging av vindkraftparken vil kunne starte i 2010 og anlegget vil kunne ferdigstilles mot slutten av 2011.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.