SAMFERDSEL

De trygger seilasen

Maritim informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har i en årrekke vært et satsingsområde for norske bevilgende myndigheter, næringsliv og forskning. Utviklingen av nye produkter på dette området har vært med på å gjøre sjøfarten sikrere.

Blant sikkerhetstiltakene som er satt i gang er utvikling av elektroniske sjøkart, utbedring av fyr og merker, varsling av sjøforhold i farlige farvann, modernisering av lostjenesten og trafikkovervåking.

I Forskningsrådets eget prosjekt, Maritimt informasjonsnettverk for sjø- og miljøsikkerhet, er det utviklet et nettverk som skal gi optimal tilgang på informasjon om fartøy, last og seilingsforhold i forske farvann.

Prosjektet inngår som et element i den totale FoU-satsingen på det maritime området.

Kommunikasjon og industri

Også innen maritim satellittkommunikasjon er det utviklet mange gode produkter og tjenester. For landmobile tjenester er terminalene i dag på størrelse med en bærbar PC, og håndholdte terminaler vil nok også komme om noen år.

Det er også stor aktivitet på industrisiden innen maritim IKT. Store deler av industrivirksomheten er etter hvert gjennom diverse oppkjøp konsentrert i Kongsberg-gruppen. Kongsberg Simrad AS lanserer i disse dager sitt nye sikkerhetssystem AIM Safe cruise- og LNG-skip.

Les mer om saken i Teknisk Ukeblad nr. 20, som kommer den 25. mai.

Les mer om: