De trekker CO2 ut av avgasser ved hjelp av naturens egen metode

Nå venter de på norske reaksjoner på den konkurrerende teknologien.

De trekker CO2 ut av avgasser ved hjelp av naturens egen metode
Enzymkatalysert CO2-fjerning: Naturen har jobbet med CO2-fjerning i over en milliard år og kommet frem til en særdeles effektiv og lite energikrevende prosess. Bilde: CO2 Solutions

Siden vi for alvor ble klar over hvordan menneskeskapt CO2-drivhuseffekt varmet opp kloden, har teknologer jaktet på måter å fjerne gassen fra fossildrevne kraftverk og andre industrielle utslipp.