De farligste bransjene (2)

  • nettarkiv

Arbeidstilsynets skadestatistikk for ulike bransjer viser at det slett ikke er i røffe utendørsbransjer skadene er flest. I 2005 var det flest skader innen helse og sosial. Her registrerte Arbeidstilsynet hele 5.828 skader som er nesten dobbelt så mange som ble registrert blant bygningsarbeidere. DYD