De blåser og blåser

Dessuten er trykket økt fra 1000 mbar til 1200 ditto. Videre hevder de å ha fått til bedre kraftoverføring, økt toleranse for temperatursvingninger, større hastighetsvariasjoner, og standard flensstørrelser.

Les mer om: