DDT-rydding over

Landbruksdepartementet og Statens forurensningstilsyn har stått bak aksjonen.

50 skoler ble risikovurdert og 40 av disse måtte gjennomføre tiltak.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå