IT

Datatjenester til private

NYE IDEER: Mobilapplikasjonen Norsk Idrett sporer opp idrettsanlegg i nærheten og er utviklet av det lille selskapet Dinimo på grunnlag av offentlige data fra kart og registre.
NYE IDEER: Mobilapplikasjonen Norsk Idrett sporer opp idrettsanlegg i nærheten og er utviklet av det lille selskapet Dinimo på grunnlag av offentlige data fra kart og registre. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
17. nov. 2010 - 10:08

Offentlige rådata skal slippes løs for alvor, etter noen innledende forsøk med å la private aktører utvikle nye tjenester.

Der varsler fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap).Råvare

Bakgrunnen er et ønske om at data som er samlet inn av det offentlige skal komme fellesskapet til gode som en råvare for verdiskaping.

Eksempler er værdata og kartdata.

Vil ha alle data ut til alleIkke for dyrt

- Flere offentlige rådata skal nå bli tilgjengelige for de som måtte ønske å bygge videre på dem, skriver Aasrud i en pressemelding.

Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, kan viderebrukes og som ikke er taushetsbelagt.

En forutsetning er at etatene ikke pådrar seg for store kostander ved å gjøre dataene fritt tilgjengelig.

Gjenbruk for 200 milliarderPress

It-ministeren setter press bak disse føringene ved at krav om å gjøre dataene tilgjengelige skal inngå i departementenes tildelingsbrev til underliggende etater for 2011-budsjettet.

Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater.

Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside.

På denne måten skal data som er samlet inn av fellesskapet være lettest mulig tilgjengelig for private som vi bruke den til å utvikle nye løsninger.

Les også:Private først

Og de private stiller først i køen.

It-ministeren ønsker ikke at etatene selv bruker tid og ressurser på å utvikle tjenester som strengt tatt ikke faller inn under det offentliges oppgaver.

Det kommer frem i et rundskriv fra FAD:

"Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester."

Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

Les også FADs egen blogg om temaet på data.norge.no .

Les mer om: