IT

Datatilsynet stanser piratjegerne

Informasjonsdirektør Ove Skåra, Datatilsynet.
Informasjonsdirektør Ove Skåra, Datatilsynet.Bilde: Espen Zachariassen
Julie R. Andersen
22. juni 2009 - 14:52

Siden november 2006 har advokatfirmaet Simonsen overvåket ulovlig fildeling med konsesjon fra Datatilsynet. I dag har Datatilsynet avgjort at konsesjonen ikke blir fornyet.

Etterlyste politikere

Begrunnelsen for avslaget er at det er for lite politisk debatt om etterforskningen. Da konsesjonen ble gitt, ba Datatilsynet samtidig om politisk avklaring og en endring i åndsverkloven.

"Nærmere tre år etter, er det ikke kommet noen politiske signaler på hvilke virkemidler rettighetshavere skal kunne benytte," skriver Datatilsynet i avslaget til Simonsen i dag. Derfor skal konsesjonen ikke fornyes.

Datatilsynet var i møte med Kirke- og Kulturdepartementet i forkant av avgjørelsen, men i avslaget står det:

"Datatilsynet oppfattet situasjonen slik at departementet ikke hadde konkrete planer eller tanker omkring regelverksutviklingen på dette området."

– Midlertidig skal være midlertidig

Personvernkommisjonen har foreslått at en uavhengig nemnd skal avgjøre nett-tvister i fremtiden.

Ifølge statssekretær i Kirke- og Kulturdepartementet Wegard Harsvik (Ap) er Personvernkommisjonen begynnelsen på et mulig fremtidig arbeid med endring av åndsverkloven.

Det er imidlertid ikke nok for Datatilsynet:

– Når noe er midlertidig, er det jo meningen at det skal være midlertidig. Og så må kulturministeren og justisministeren komme med uttalelser om hvordan tilsvarende saker bør reguleres. Vi har ikke så sterke synspunkter om nøyaktig hvordan et regelverk bør være, men lovendringer bør angi grensene for virkemidlene rettighetshaverne kan bruke, sa Datatilsynets informasjonsdirektør Ove Skåra til Teknisk Ukeblad da Simonsen først ba om forlenget konsesjon.

Se oversikt over piratjakten og Teknisk Ukeblads temaside.

Les mer om: