Datakort til 100.000

- Dette viser at flere og flere ser verdien i å kunne dokumentere sine kunnskaper innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sier administrerende direktør Bernt Nilsen i Datakortet a.s.

Datakortet, eller European Computer Driving Licence (ECDS), som er den internasjonale betegnelsen, er et kompetansebevis som dokumenterer IKT-ferdigheter innen syv områder, f.eks. regneark og database. Totalt har to millioner europeere tatt dette "datafagets førerkort".

LO-sekretær Trine Lise Sundnes (31) fra Oslo ble nummer 100.000 i Norge, da hun nylig avla Datakortets modul 7 - internett og e-post - ved AOF Oslo. Sundnes oppgir økt IT-faglig tyngde i jobbsammenheng som motivasjon for å ta kompetansetesten. Samtidig ønsker hun å være proaktiv, etter å ha hørt skrekkhistorier om foreldres manglende internettkunnskaper og dertil manglende evne til å følge med på hva deres barn bruker internett til. Med Datakortet i lomma, føler hun seg bedre rustet til å følge med på utviklingen.

Les mer om: