IKT

Datakort for funksjonshemmede

Prosjektet er et resultat av at flere land har samarbeidet om en felles søknad til EU, skriver Forskningsrådet på sitt nettsted for sin satsing på IT for funksjonshemmede.

MediaLT har lagt ned et betydelig arbeid i å tilrettelegge Datakortets pensum, utvikle datatekniske hjelpemidler og lage et opplegg for fjernundervisning for blinde og svaksynte i Norge. Dette prosjektet ble startet opp i 2000 og varer fram til sommeren 2003.

Datakortet, eller «European Computer Driving Licence» er et internasjonalt, leverandøruavhengig sertifikat som dokumenterer PC-brukerens data­kunnskaper.

Mangel på tilrettelagte tilbud om undervisning og tester gjør at funksjonshemmede ikke har tilgang til dette i dag. Det er dette EU-prosjektet skal rette på.

Les mer om: