IKT

Datakort for eksperter

En bestått ekspert-test viser et høyt brukernivå på ferdighetene i tekstbehandling og regneark. Det er Datakortet A.S. som nå lanserer disse testene som gir databrukere en bedre dokumentasjon av sin realkompetanse.

– Det er ikke nødvendig med ordinært Datakort før du kan teste deg på ekspertnivå, men det er å anbefale, sier Bernt Nilsen, adm. direktør i Datakortet. Testene er beregnet for de personer som har behov for en kraftigere og bredere dokumentasjon av sin IKT-kompetanse.

Ekspert-testene vil i første omgang være med engelske spørsmålsformuleringer og på engelsk programvare. Norske tester ventes å komme i oktober.

Les mer om: