ARBEIDSLIV

Datajournal full av feil

En studie av 90 tilfeldig valgte pasientjournaler, avslørte at inntil 13 prosent av dokumentene i de elektroniske journalene manglet.

Sju prosent av de elektroniske dokumentene var videre signifikant forskjellige fra de korresponderende papirdokumentene, skriver Dagens Medisin.

Det ble også oppdaget betydelige informasjonsavvik i journalene, som skyldtes at for eksempel papirversjonen var korrigert uten at samme endring ble foretatt i den elektroniske versjonen.

Spriket mellom papir- og e-journalene forklares med dårlige rutiner

Studien er gjennomført av forskere ved Institutt for kliniske nevrofag ved NTNU.

Les mer om: