Data skaffer dommere

Data skaffer dommere
Likemenn. Dataverktøy gjør det lettere å plukke ut et bedre gjennomsnitt av befolkningen som lekdommere. Bilde: colourbox.com

IT. Stadig flere kommuner tar i bruk IT-verktøy for automatisk utvelgelse av lekdommere til rettssaker for å sikre at de gjenspeiler befolkningen i forhold til alder, kjønn og bakgrunn. Undersøkelser viser en underrepresentasjon av yngre lekdommere og personer med minoritetsbakgrunn, skriver Ergo Group i en pressemelding. Selskapet lanserte sin nettbaserte løsning ”Lekdommer” i fjor, og så langt har 70 kommuner tatt i bruk systemet.

Les mer om: