Data skaffer dommere

Likemenn. Dataverktøy gjør det lettere å plukke ut et bedre gjennomsnitt av befolkningen som lekdommere.
Likemenn. Dataverktøy gjør det lettere å plukke ut et bedre gjennomsnitt av befolkningen som lekdommere. (Bilde: colourbox.com)
  • IT

IT. Stadig flere kommuner tar i bruk IT-verktøy for automatisk utvelgelse av lekdommere til rettssaker for å sikre at de gjenspeiler befolkningen i forhold til alder, kjønn og bakgrunn. Undersøkelser viser en underrepresentasjon av yngre lekdommere og personer med minoritetsbakgrunn, skriver Ergo Group i en pressemelding. Selskapet lanserte sin nettbaserte løsning ”Lekdommer” i fjor, og så langt har 70 kommuner tatt i bruk systemet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå