BYGG

Dårligst veier i nord

DÅRLIG VEDLIKEHOLD: 30 prosent av stamveiene er i dårlig stand. Det samme gjelder 53 prosent av fylkesveiene.
DÅRLIG VEDLIKEHOLD: 30 prosent av stamveiene er i dårlig stand. Det samme gjelder 53 prosent av fylkesveiene. Bilde: Truls Tunmo

Til sammen 23.000 kilometer norske veier var i fjor i dårlig forfatning, ifølge Statens vegvesen. Derav er 777 kilometer stamvei – det vil si europaveier og riksveier – i svært dårlig stand, skriver Bergens Tidende.

Svært dårlig stand betyr at det er spordybde på minst 2,5 centimeter eller for store ujevnheter i veien.

Verst i Troms

Tallmaterialet avisa har fått tak i, viser at 30 prosent av stamveiene er i dårlig eller svært dårlig stand, og at det samme gjelder 53 prosent av fylkesveiene.

For stamveiene er situasjonen verst i Nord-Norge. Det verste fylket er Troms, der 157 kilometer stamvei er i svært dårlig forfatning.

Hordaland er verst når det gjelder fylkesveier. Der er 30 prosent av veiene i svært dårlig stand.

Lover bedring

Regjeringen bevilget i 2009 store summer i sin tiltakspakke til vedlikehold og asfaltering av vei. Samme år ble mengden dårlig vei redusert med 268 kilometer, men allerede året etter, da tiltakspakken var brukt opp, økte det igjen med 118 kilometer.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier i et skriftlig svar til Bergens Tidende at forskjellene mellom fylkene blant annet beror på hvor trafikkgrunnlaget er størst og klimaforhold.

Hun innrømmer at etterslepet er stort, men lover at økningen i etterslepet skal stanse opp i 2011, når rundt 1.000 kilometer vei får nytt asfaltdekke.

Les mer om: