PRODUKSJON

Dårlig kontroll med giftstoffer

Tre av fire undervisingssteder som Arbeidstilsynet kontrollerte onsdag gir for dårlig informasjon om giftige og helsefarlige produkter til sine studenter og ansatte.

60 prosent av de besøkte stedene har ikke rutiner for oppdatering av stoffkartotek over helsefarlige stoffer.

Målet med kontrollen var å sjekke om farlige kjemikaliler som benyttes i undervisningen er merket, deklarert og har HMS-datablad, slik arbeidsmiljølovetn krever.

- Dette er en svært alvorlig situasjon. Her kommer for første gang elever og studenter i kontakt med giftige og helsefarlige kjemikalier. Arbeidstilsynet vil ta i bruk pålegg, tvangsmulkt og i de groveste tilfellene kan det være aktuelt med politianmeldelse, sier prosjektleder Geir Teigen i Direktoratet for arbeidstilsynet i en pressemelding.

Les mer om: