OLJE OG GASS

Dårlig klima for oljeforskning

Anders J. Steensen
25. jan. 2008 - 13:37

Målet for norsk petroleumsforskning er å møte utfordringene som ligger i å nå den langsiktige utviklingsbanen for oljeutvinning på sokkelen (St.meld. 38 (2001 – 2002).

Det verste alternativet ble beskrevet som forvitringsbanen, det vil si at det ikke ble bevilget til forskning, det bli ikke tildelt nye områder og det ble ikke utløst nye prosjekter.

Stort verditap

Forskjellen mellom de to alternativene utgjør mer enn 3000 milliarder 2002-kroner i verdiskaping i Norge.

Hittil har politikken gått ut på å møte den langsiktige utviklingsbanen, som medfører at så store verdier som mulig blir hentet ut fra norsk sokkel. Dette er gjort på grunnlag av økt forsknings– og utviklingsinnsats.

– Vi frykter at klimafeberen skal true denne utviklingen. Vi må investere i forskning for å ha en mest mulig miljøvennlig produksjon av olje og gass, samt for å bygge nødvendig kompetanse for å møte framtidas utfordringer, også innen fornybar energi, sier Knut Aaneland.

Enige om klimaforlik

Nær 40 prosent

– Vi er urolige for midler til petroleumsforskningen. Det er stort trykk på mer penger til ny fornybar energi, og vi frykter at det kan gå på bekostning av midler til petroleumsforskningen, sier Jan-Erik Strand, som leder OG21-arbeidet.

Oljeinntektene betyr mye for Norge. De står for 50 prosent av eksporten, 38 prosent av Statens inntekter og mer enn 25 prosent av bruttonasjonalproduktet. Mer enn 200 000 mennesker i nær sagt alle landets kommuner er sysselsatt i denne industrien.

– Vi må ikke begå den kardinalfeilen å lukke døra til denne aktiviteten. Vi må ikke tukle med statens inntekter, sier Aaneland.Må låne penger

Leder av Petromaks, Siri Helle Friedemann, mener at regjeringen ikke følger opp sine løfter til petroleumsforskningen. Bevilgningene steg som lovet fra 2004 til 2006.

– Vi trodde at budsjettet ville nå 600 milionene for 2007, men bevilgningene ble redusert, slik at de lå på rundt 400 millioner kroner. Årets budsjett er på samme nivå som for 2007, forteller Friedemann.

Det betyr at aktiviteten er lavere enn ønsket. For å opprettholde aktivitetene må Norges forskningsråd forskuttere midler slik at ikke oppgaver som er satt i gang må stanses.

Av 44 prosjekter ble det tildelt midler til 17.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.