FORUM

Dårlig fisk i butikkdiskenInternasjonalt er det gjort et omfattende arbeid med hvordan det er mulig å innføre overvåking og kvalitetssystemer rundt produksjon og leveranse av matvarer basert på internasjonale standarder. Men det kan synes som om disse kunnskapene er lite kjent.

Fra 1. januar 2003 har EU fornyet den felles fiskeripolitikken «Common Fishery Policy». Implementering av strengere regler begynte å skje i 2005 med krav til dokumentasjon av kvalitet langs hele verdikjeden fra båt til butikk basert på internasjonale standarder. Men langs leveransekjeden ligger det en mengde ulike bedrifter avhengig av hvordan sjømaten skal videreforedles og selges. Det er ingen garanti at alle disse bedriftene følger internasjonale standardiserte prosedyrer. Det er derfor behov for opplæring og sertifisering.

Land som til enhver tid kan garantere og dokumentere kvaliteten på produktene de leverer, vil ha et klart konkurransefortrinn i verdensmarkedet. EU har derfor stilt til rådighet midler for dette i sine forskningsprogrammer hvor Norge kan delta på grunn av sitt EØS-medlemskap.

Høyskolen i Finnmark har sammen med det norske firmaet CollBiz International fått godkjent prosjektsøknaden «Training for Traceability and Quality in the capture fish industry of Europe» i EU-programmet Leonardo Da Vinci. Det vil bli startet som et toårig prosjekt fra 1.oktober.

Prosjektet skal utvikle opplæringssystemer for bedrifter som ligger i leveranse- og verdikjeden for fangst, produksjon og leveranse av sjømat. Prosjektet har med partnere fra ulike europeiske land, bl.a organisasjonen European Association of Fishing Ports & Autions (EAFPA) som har ni europeiske land som medlemmer.

Svein Tore Johnsen

Daglig leder CollBiz International AS

Les mer om: