ARKIVNYHETER

Dansker refser «grønnvask»

GRØNN BIL: Denne reklamen for Bio95 får refs fra danske forbrukermyndigheter. Statoil villedet forbrukerne og må slutte å bruke reklamen, fastslår Forbrugerombudsmanden.
GRØNN BIL: Denne reklamen for Bio95 får refs fra danske forbrukermyndigheter. Statoil villedet forbrukerne og må slutte å bruke reklamen, fastslår Forbrugerombudsmanden.Bilde: ponyfilm.com
Kjetil Malkenes Hovland
22. juni 2009 - 14:09

«Hos Statoil drømmer vi om en hverdag uten CO2-utslipp,» sies det i TV-reklamen for danske Statoils biodrivstoff Bio95.

Reklamen viser en bil kledd i gress som kjører rundt i trafikken mens blomstene flagrer. Se filmen her (trykk på den grønne bilen nederst til høyre).

Nå har den danske Forbrugerombudsmanden fastslått at Statoil villedet forbrukerne og ikke kan dokumentere at biodrivstoffet er så miljøvennlig som reklamen viser.

Transport- og energiminister Flemming Hansen tanker Bio95 på Statoil servicenter - Lyngbygaardsvej, Kgs. Lyngby
Må kunne dokumentere ÅPNING: Transport- og energiminister Flemming Hansen tanker Bio95 på en Statoil-stasjon under lanseringen av drivstoffet i 2006. Stefan Kai Nielsen/Ekko

Må kunne dokumentere

Det var etter en klage fra en miljøorganisasjon at forbrukermyndighetene tok opp saken, og konklusjonen er at Statoil må legge om markedsføringen av Bio95.

– Blomster, gress, grønne farger og andre lignende virkemidler vil gi forbrukeren en oppfatning av at dette er et produkt som ikke skader miljøet. Derfor må slike virkemidler bare brukes i markedsføringen når man kan dokumentere en miljøgevinst på sikkert og korrekt grunnlag, sier forbrukerombudsmann Henrik Øe i en pressemelding.

Statoil og forbrukermyndighetene har vært i dialog om saken. Statoil viste blant annet til en vitenskapelig rapport om beregninger av bioetanolens effekt, men slettet usikkerheten, ifølge Forbrugerombudsmanden.

Har stanset reklamen

Statoils reklamekampanje begynte for et og et halvt år siden, og er for lengst over. Selskapet får likevel kritikk for å velge bort informasjon som ikke passet til budskapet.

– Når selskaper vurderer om dokumentasjonen av påstandene i markedsføringen er tilstrekkelig, må de ta hensyn til dokumentasjon som peker i en annen retning. Hvis det er betydelig uenighet eller tvil innen saksfeltet, bør virksomheten avstå fra å bruke utsagnene i markedsføringen, sier Henrik Øe.

Statoil har notert seg kommentarene fra ombudsmannen.

– Som å røyke

– Statoil mener at dette ikke er en sak. Bio95 fra Statoil er med på å fortrenge CO2. Vi vet at det er ulike meninger om biodrivstoff, men vi har god dokumentasjon på det vitenskapelige grunnlaget og stiller også krav om sosiale og miljømessige forhold til våre leverandører, sier Statoils kommunikasjonsdirektør Per Brinch i en pressemelding.

Han påpeker at innholdet og utformingen av reklamen var akseptert av TV-selskapenes jurister.

– På samme måte som reglene for røyking og sikkerhet har endret seg, er dette omtrent som det skulle ha blitt bråk fordi vi røkte på restaurant eller ikke kjørte med sikkerhetsbelte i gamle dager da det ikke fantes regler for dette, sier Brinch.

Statoils bioetanolprodukt Bio95 er basert på brasilianske sukkerrør. Statoil viser til grunnlaget for EUs nylig vedtatte bærekraftregler, som fastslår at denne typen etanol kutter CO2-utslippene med 71 prosent. De viser også til en rapport fra europeisk oljeindustris forskningsenhet Concawe, som mener brasiliansk etanol gir CO2-kutt på 85 prosent.