Danske vindmøller til USA

Ordren omfatter 44 vindmøller, med et vingspenn på 72 meter og en kapasitet på 1500 kW (1,5 MW).

Men utnytter FLP hele avtalen, kan NEG Micon levere ytterligere 350 vindmøller av samme type innen 2004. Totalt vil det bety en eksport av vindturbiner for NEG Micon på 3,4 milliarder kroner.

FPL Energy er USAs ledende leverandør av vindkraft med totalt 24 vindturbinparker i åtte stater.