PRODUKSJON

Dansk offensiv for gen-debatt

Næringsminister Pia Gjellerup er lovet 40 millioner kroner over en fireårs periode til å sette handling bak ordene i regjeringens redegjørelse om etikk og genteknologi, skriver danske Ingeniøren.

Motivet for storsatsingen er ikke bare hensynet til forbrukerne. Regjeringen har i høy grad også næringslivet og bioteknologiselskapene i tankene når den nå drar i gang en så omfattende debatt. Bakgrunnen er forbrukernes skepsis og motstand mot bruk av gen- og bioteknologi. Motstanden bremser næringslivets mulighet for å anvende teknologien.

– Regjeringen mener at det er en lang rekke positive anvendelsesmuligheter for bioteknologi. Men hvis vi vil videre med bruk av teknologien, så er vi nødt til å ta debatten med befolkningen først, uttaler Birgit Kjølby, formann i en såkalt task force som er nedsatt for å koordinere den danske regjeringens initiativer om etikk og genteknologi.

Blant annet skal det åpnes en hjemmeside på Internett, hvor alle dansker kan få adgang til informasjon og debatt om genteknologi. I en egen database på Internett skal alle virksomheter innenfor genteknologi legge inn informasjon om hva de driver med og opplysninger om bedriftens etikk. Opplysningsmateriale om gen- og bioteknologi skal produseres for bruk i skoleverket.

Videre er det planer om å opprette et borgerpanel hvor et representativt utvalg av befolkningen vil bli løpende spurt om sine holdninger til nye anvendelser av genteknologi. Regjeringen overveier dessuten om det er behov for å opprette et spesielt Etisk råd for bioteknologi.

Les mer om: