Dansk energimyndighet: Power-to-x blir et enormt energisluk

Anslår at innen 2040 vil 3200 MW turbinkapasitet til havs være etablert kun for å produsere elektrisitet for produksjon av en begrenset mengde power-til-x-drivstoff.

Dansk energimyndighet: Power-to-x blir et enormt energisluk
Anholt havpark er på 400 MW. Åtte parker av samme størrelse er nødvendig for å gi nok kraft til en begrenset power-to-x-produksjon i 2040. Foto: Ørsted

Det danske energibyrået har – i forbindelse med Energinets planlegging av strømnettet – for første gang forsøkt å sette tall på kapasitet og strømforbruk for de nye variablene i det danske energisystemet, nemlig power-to-x-anlegg.