Danmark stanser offentlig støtte til olje og gass i utlandet

Er blant 20 land og organisasjoner som ikke lenger vil finansiere fossile prosjekter i utlandet.

Danmark stanser offentlig støtte til olje og gass i utlandet
I desember i fjor vedtok Danmark at de ikke skal starte ny leteboring i Nordsjøen og at oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050. Her fra Tyra-feltet på dansk sokkel. Nå har danske myndigheter også besluttet at de vil stanse støtte til eksport av fossile brensler. Illustrasjonsfoto: Total E&P Danmark

Danske myndigheter har bestemt at landet skal stanse all offentlig finansiering av eksport av olje og gass og alle eksportfremmende tjenester for fossile brensler. Målet er å redusere kontantstrømmen til olje og gass.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.