Eksport av olje og gass

Danmark stanser offentlig støtte til olje og gass i utlandet

Er blant 20 land og organisasjoner som ikke lenger vil finansiere fossile prosjekter i utlandet.

I desember i fjor vedtok Danmark at de ikke skal starte ny leteboring i Nordsjøen og at oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050. Her fra Tyra-feltet på dansk sokkel. Nå har danske myndigheter også besluttet at de vil stanse støtte til eksport av fossile brensler.
I desember i fjor vedtok Danmark at de ikke skal starte ny leteboring i Nordsjøen og at oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050. Her fra Tyra-feltet på dansk sokkel. Nå har danske myndigheter også besluttet at de vil stanse støtte til eksport av fossile brensler. (Illustrasjonsfoto: Total E&P Danmark)

Er blant 20 land og organisasjoner som ikke lenger vil finansiere fossile prosjekter i utlandet.

Danske myndigheter har bestemt at landet skal stanse all offentlig finansiering av eksport av olje og gass og alle eksportfremmende tjenester for fossile brensler. Målet er å redusere kontantstrømmen til olje og gass.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå