Dam kan briste og ramme 60 boliger – sikring utsatt av miljøhensyn

250.000 kubikkmeter vann kan flomme ut om dammen ved Brendsrudvannet i Asker bryter sammen. Nå senkes vannstanden og bygging av ny dam starter allerede i vinter.

Dam kan briste og ramme 60 boliger – sikring utsatt av miljøhensyn
Om den gamle dammen bryter sammen blir konsekvensene store - rødlistete alger har forsinket sikringsarbeidene. I mellomtiden senkes vannstanden i påvente av ny og sikker dam. Illustrasjon: Norgeskart

250.000 kubikkmeter vann kan flomme ut om dammen ved Brendsrudvannet i Asker bryter sammen. Nå senkes vannstanden og bygging av ny dam starter allerede i vinter.