MOTOR

Dalførekamp om lyntog

Høyhastighetstog i Norge kan bli en evig økonomisk hodepine for staten, frykter sjefen for Transportøkonomisk institutt. Stikkord: Misfornøyd med høyhastighetstog. Misnøye. Høyfartstog. Høyhastighetsbane.
Høyhastighetstog i Norge kan bli en evig økonomisk hodepine for staten, frykter sjefen for Transportøkonomisk institutt. Stikkord: Misfornøyd med høyhastighetstog. Misnøye. Høyfartstog. Høyhastighetsbane. Bilde: colourbox.com
Per Erlien Dalløkken
16. nov. 2007 - 13:55

Mens befolkningen på opplandssida ser det som helt naturlig at høyhastighetsbanen mellom Oslo og Trondheim går gjennom Gudbrandsdalen, synes folk på hedmarkssida at det er like opplagt at lyntoget skal gå gjennom Østerdalen.

Nå blir trasévalget tema når Oppland og Hedmark arrangerer felles fylkesting på Lillehammer torsdag.

Vil sette Gudbrandsdalen på kartet

I Oppland hviler de seg på anbefalinger fra Norsk Bane AS om at Gudbrandsdalen er det best egnete høyhastighetsdalføret.

– Hele Mjøsregionen vil dra nytte av en høyhastighetsbane fra Oslo til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen. Det er ikke tilfellet dersom den skal gå gjennom Østerdalen. Så nå må vi stå på for å få traseen gjennom Gudbrandsdalen på kartet. Det er bare tida og veien for det.

Det sier Synnøve Brenden Klemetrud, Aksel Eng og Rune Øygard, ordførere i henholdsvis Lillehammer, Sør-Fron og Vågå, til Gudbrandsdølen Dagningen .

Advarer mot nabokrig

I Hedmark stoler de på at konklusjonen til Jernbaneverkets innleide tyske konsulenter, WWI-gruppen, skal vinne fram. Tyskerne mener at strekningen Oslo-Trondheim vil være samfunnsøkonomisk mest lønnsom, og da med trasé gjennom Østerdalen.

Nå ber fylkesrådsleder Siv Tørudbakken i Hedmark naboene i vest avblåse kampen, og maner til samhold:

– Hvis ikke Hedmark og Oppland klarer å enes om løsningen gjennom Østerdalen, vil Stortinget prioritere høyhastighetstog til Bergen og Stavanger før strekningen Oslo-Trondheim, sier hun til Østlendingen .

Les mer om: