FORUM

«DAB er død i Lillestrøm»

TELE Det vises til innlegget til Olav Steinsvoll i Teknisk Ukeblad 1006. Steinsvoll har rett i at Lillestrøm-området ikke har tilfredsstillende DAB-dekning. I en utbyggingsfase for et nytt system vil det alltid ta tid før dekningen er god nok. Det tok ca. 35 år å bygge ut FM-nettet i Norge til ca. 100 prosent dekning for P1.

Lillestrøm-området vil få full innendørs DAB-dekning i løpet av 2006 fra en ny DAB-sender på Røverkollen. Etter planen vil den være på lufta allerede før sommeren.

Steinvoll har åpenbart ikke forstått at DAB-systemet nettopp ble utviklet for å forbedre svakhetene ved FM-systemet for mobil og portabel mottaking. Ved FM vil radiosignalene reflektert fra terreng og bygninger ødelegge mottakingen. Derfor vil bilmottaking på FM ofte gi dårlig kvalitet fordi piskantennen på biltaket tar inn signal både direkte fra senderen og fra signaler reflektert fra omgivelsene.

Ved mottaking av DAB-signaler med en piskantenne vil alle signaler, direkte fra senderen eller reflektert fra omgivelsene, være konstruktive bidrag! Derfor er DAB et overlegent overføringssystem for radio i forhold til FM-systemet.

Steinsvoll hevder: «Min konklusjon er at DAB er en feilinvestering for norske forhold der det er så mye fjell og dype daler som skygger for signalene fra senderne.» Saken er akkurat det motsatte. DAB er spesielt gunstig for norsk topografi. Vi har allerede eksempler på god DAB-mottaking i dalfører hvor de ikke er sikt til DAB-senderen.Petter Hox

Distribusjonssjef radio

NRK

Les mer om: