IKT

Da små slår an

Fjoråret ble en nedtur for PC-selgerne. Både forretningsmarkedet og privatmarkedet krympet. Spesielt kraftig var fallet i salget av hjemme-PC-er, hvor skatteinsentiver har vært en viktig drivkraft.

Hos Compaq var fallet i privatmarkedet hele 67 prosent i forhold til 1999, og 18 prosent i forretningsmarkedet. Lyspunktet ble en markert stigning i salget av bærbare og håndholdte PC-er som til sammen gav selskapet en omsetningsøkning på 10 prosent i forretningsmarkedet.

Selskapets administrerende direktør Håvard Larsen tror salget av skriverbords-PC-er vil fortsette å falle i år, men at bærbare PC-er vil mer enn kompensere for fallet. Nye rimeligere, bærbare modeller som kommer i år, vil bidra til å øke dette markedet. Selskapet har opplevd en kraftig økt etterspørsel etter såkalt håndholdte PC-er. De kunne solgt langt flere av iPAC-modellen dersom de hadde greid å produsere nok enheter.

Les mer om: