OLJE OG GASS

D-rigger holder liv i feltene

Kategori D-riggene skal gå til Troll-feltet, og bidra med å få ut de gjenværende ressursene.
Kategori D-riggene skal gå til Troll-feltet, og bidra med å få ut de gjenværende ressursene. Bilde: Marit Hommedal/Statoil
Maiken Ree
7. juli 2011 - 09:54

Kategori D-rigger:

  • Riggene skal kunne jobbe på 70 til 80 prosent av brønnene på norsk sokkel
  • Er designet for å operere på mellomdypt vann i værharde områder. Dermed slipper operatøren å vente på værvindu
  • Riggene skal primært bore produksjonsbrønner og ferdigstille brønner
  • Riggene har et stort dekksområde for logistikk
  • 1,5 derrick for simultan boring
  • 1,5 moon pool for å henge BOP og riser i moon pool når man kjører juletrær

En av de store kjepphestene på norsk sokkel i dag er at det bores for få produksjonsbrønner.

I fjor måtte Statoil nedskrive reservene på Heidrun-feltet på grunn av at selskapet ikke klarte å bore nok brønner.

Antall brønner som bores er halvert de siste ti årene. Mye skyldes aldrende boreanlegg på de modne feltene, og mangel på rigger.

Les også: Slagkraftig tiåring

Statens eget oljeselskap, Petoro, mener det bør bores to til tre ganger flere brønner per år for å sikre reservene i de store, modne feltene og få ut det som er bokført og planlagt.

Riggene kan redde produksjonen

Tirsdag offentliggjorde Statoil kontrakten med Songa Offshore for bygging av to nye kategori D-rigger.

Riggene skal kunne gjøre arbeidet 20 prosent mer effektivt. Det skal redusere kostnadene knyttet til feltutvikling, samtidig som riggflåten blir fornyet.

Ifølge Petoro kan riggene være en livredder for de gamle feltene.

Det er allerede besluttet at riggene skal gå til Troll-feltet i første omgang. Her skal de sørge for at Troll-feltet holder sin posisjon som en av hjørnestenene på norsk sokkel.

NY RIGGTYPE: Den spesialdesignede kategori D-riggen skal kunne operere på dyp mellom 100 og 500 meter, og bore brønner ned til 8 500 meter. Den vil bli en arbeidshest på modne felt, som primært skal bore produksjonsbrønner og ferdigstille brønner. Slik kan Statoil og partnerne få ut mer olje fra feltene.
Kategori D-riggene kan gjøre arbeidet 20 prosent mer effektivt. Det kan redde kritiske ressurser på sokkelen. Statoil

Pådriver for langsiktige rigger

– Vi i Petoro har vært en pådriver for flere langsiktige rigger på Troll-feltet, og anser dette som veldig viktig for å få en høyest mulig oljeutvinning fra feltet. Dette er ganske tidskritisk, siden feltet også produserer gass, sier Torbjørn Mæland, advokat i Petoro.

Han sier at Petoro har anbefalt å få de to riggene til Troll, hvor de skal brukes frem mot 2022.

Det er også en opsjon på fire ganger tre år, noe som kan holde riggene i aktivitet på Troll frem til 2034.

Store planer for Troll

– Effektivitetsøkningen i riggene er Statoils egen målsetning, så vi er usikre hva som ligger til grunn for dette. Jeg leser det som at man kan bore 20 prosent fortere, og dermed få 20 prosent mer ut av riggene. Det er en klar forbedring, sier Mæland.

Statoil og lisenspartnerne store planer for å øke utvinningen på Troll-feltet, blant annet boring av flere brønner.

Må ha flere brønner

Selskapet sa i fjor at de vil investere 20 milliarder kroner for å øke utvinningen fra feltet.

Planen er å øke utvinningsgraden fra dagens 39 til 50 prosent i 2020, ifølge Reuters.

– For å øke utvinningen må vi produsere flere brønner, og disse spesialdesignede riggene vil være en viktig innsatsfaktor for å få dette til og vil bidra til at vi kan nå være ambisjoner, sier kommunikasjonsleder i Statoil Inger Lise Aarrestad Rettedal, til Teknisk Ukeblad.

Mulig kompressor

Som en del av videreutviklingen av Troll-feltet skal det installeres en ny seksbrønns bunnramme og lavtrykksproduksjon på Troll C. I tillegg kommer gassinjeksjonsprosjekter på Troll B og C, nytt boligkvarter på Troll A og nytt gassrør fra Troll A til Kollsnes.

– Riggene vil være en viktig innsatsfaktor for sikker og effektiv produksjon fra flere brønner, og dermed økt utvinning, sier Guri Merete Sørensen, kommunikasjonsleder i Statoil.

I løpet av høsten vil Statoil gi mer informasjon om videreutviklingen av Troll-feltet.

– Lisensen planlegger en investeringsbeslutning for kompressor 3 og 4 senere i år, tilføyer Sørensen.

Også for Snorre

Også på Snorre-feltet står Statoil overfor viktige veivalg.

Geologene tror det er mer enn 900 millioner fat olje i provinsene rundt feltet, og mener at de skal kunne holde liv i det frem til 2040.

Statoil vurderer å bygge en ny plattform til feltet, etter sterk oppfordring fra Petoro. Selskapet har tidligere sagt at de vil ta en beslutning for dette i juni i år.

Opsjoner

I forbindelse med kontrakten for kategori D-riggene som ble offentliggjort i går, sa Statoil at de også har opsjon på ytterligere to rigger fra Songa Offshore.

Om disse riggene kan brukes på Snorre-feltet, vil ikke Statoil kommentere.

Heller ikke Petoro ønsker å spekulere i bruk av kategori D-rigger på Snorre.

– Det er ikke foretatt noen beslutning for Snorre. En opsjon på ytterligere to rigger er et tilbud i kontrakten. Hvorvidt dette fremstår som et godt tilbud om en stund vil utviklingen i riggmarkedet avgjøre, sier Mæland.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.