SAMFUNN

Craft-programmet

Craft er et virkemiddel for å stimulere små og mellomstore bedrifter til å samarbeide med forskningsmiljø i utviklingen av ny teknologi og nye produkter. Norges forskningsråd, ved EU ForskningsInfo, innehar det nasjonale informasjonsansvaret for Craft. Craft dekker temaer innenfor alle de tematiske programmene i EUs 5. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Sintef har fått støtte fra EU-kommisjonen for å stimulere til flere Craft-søknader fra utvalgte bransjer. På samme måte har Teknologisk Institutt fått prosjektstøtte for tilsvarende aktivitet mot andre bransjer. EU ForskningsInfo har oversikt over disse aktivitetene.

EU ForskningsInfo planlegger et informasjonsmøte om det tematiske programmet Growth (program for konkurransedyktig og bærekraftig vekst) 8. februar neste år. En stor del av de norske Craft-søknadene er koblet opp mot Growth, og vi anbefaler derfor interesserte å følge med på EU ForskningsInfos hjemmeside http://www.forskningsradet.no/fag/eu/ der den fullstendige invitasjonen vil bli lagt ut.

Hilde Friedl, Norges forskningsråd

Les mer om: