FORUM

CO2 øker temperaturen

18. des. 2007 - 14:32

KLIMA: I Teknisk Ukeblad nr. 4007 får jeg kritikk for mitt debattinnlegg i TU 3607. Jeg finner det formålstjenlig å svare på kritikken fra hhv. Torbjørn Børre Larsen og Per Jan Langerud.

Larsen kritiserer meg for å være på kollisjonskurs med klimaeksperten Dr. Mojib Latif hva angår koblingen mellom CO 2 og ekstremvær, og siterer Latif i fri oversettelse. Her er det flere ting: Gitt at oversettelsen er riktig, så avviser ikke Latif en sammenheng mellom global oppvarming og orkaner. Han sier derimot at vi ikke i dag ser noen signifikant sammenheng, og er dermed åpen for at en slik sammenheng faktisk kan eksistere. For det andre stiller jeg spørsmål ved om Larsen har lest mitt innlegg grundig nok. Tillat meg å sitere meg selv: «Utslipp av CO 2 medfører høyere temperaturer som øker risikoen for hetebølger, og ekstrem nedbør fordi varm luft holder på mer fuktighet enn kald luft. Dette er det ingen tvil om og helt i samsvar med fysikkens lover.» Jeg sier intet om orkaner – det er det Larsen som trekker inn. Hvordan han da kan slå fast at jeg er «på kollisjonskurs» med Latif er for meg en gåte.

Larsen kommer deretter med en tirade av anklager mot det «propagandastyrte klimahysteri». Med tanke på den enorme mengde faglig tyngde som ligger bak klimapanelets arbeid (IPCC), kan man jo lure på hvem som bedriver hysteri her.

Langerud gir inntrykk av en som ser seg tilbake i tid og ikke vil snu seg og se hva som kommer. Eller for å sitere den anerkjente klimaforsker Eystein Jansen ved Bjerknessenteret: «De som peker på fortidens naturlige endringer, og av den grunn konkluderer med at vi ikke trenger bekymre oss for framtidige endringer, står med ryggen mot framtiden.» (http://www.ntnu.no/gemini/2006-02/kommentar.htm)

Bare for å ta noen eksempler: Ikke et eneste sted nevner Langerud at CO 2 er en drivhusgass og dermed endrer strålingsbalansen og temperaturen. Han forklarer den globale oppvarming med «en normalisering etter den lille istid», med mindre lave skyer i tropene grunnet kosmisk stråling, og med økt absorpsjon av solvarme på overflaten. Intet av dette dokumenterer han. Videre mer enn antyder han at den enorme økningen i CO 2 ikke skyldes menneskeskapte bidrag, men skyldes frigjøring fra verdenshavene pga. økt temperatur. Heller ikke dette er dokumentert og naturligvis helt på kollisjonskurs med ledende forskning.

Nok en udokumentert påstand: Langerud sier det ikke har vært noen økning av drivhuseffekten siden 1978. For å sitere professor Sigbjørn Grønås om denne påstand; «ikke engang skeptikerne tviler.» (se http://www.forskning.no/Artikler/2007/mai/1179485925.1). Ta også en titt i IPCC 2.3.8.

Helt til sist vil jeg gjerne få legge til at skepsis er viktig for å drive forskning framover. Men de såkalte »klimaskeptikere» har på ingen måte monopol på skepsis. Global oppvarming er i dag sannsynliggjort langt over grensen for hvorvidt vi bør gjøre noe med denne trusselen mot vår framtid, uavhengig av de svake argumentene som blant annet er framført på TUs debattsider.

Arne Moen

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.