FORUM

CO2-nøytral bilpark i Norge

11. feb. 2008 - 15:55

MILJØ: Ved å omdisponere 0,20 kr av statens avgifter per liter bensin/diesel til en egen CO 2-avgift, vil den norske bilparken bli CO 2-nøytral – under forutsetning av at avgiften blir brukt til å kjøpe CO 2-kvoter. Beregningen er basert på regjeringens egen kvotepris, 100 kr per tonn, samt CO 2-utslipp fra bil = 200 gram/km og et gjennomsnittlig forbruk på 1 liter drivstoff per mil. Ovennevnte kvotepris er relatert til å oppfylle målsettingen i dagens Kyoto-avtale, men er romslig beregnet da utslipp fra dagens biler nærmere seg 100 gram/km med et forbruk langt under 1 liter per mil.

Det er vitenskapelig enighet om at det vil være nødvendig å redusere CO 2-utslippene betydelig mer enn 100 kr/tonn, noe som innebærer at kvoteprisene forventes å øke i neste Kyoto-periode. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) anslår skadekostnadene knyttet til utslipp av CO 2 til opp mot 500 kr/tonn, så skulle dette bli de neste kvotepriser, vil prisen på en CO 2-nøytral bilpark ligge på 1 krone per liter drivstoff.

For å ligge i forkant av utviklingen bør regjeringen allerede i dag øremerke 1 krone av dagens drivstoffavgift på ca. 8 kroner/liter til kjøp av CO 2-kvoter. Som første land i verden vil Norge da få en bilpark som er CO 2-nøytral, og det uten å øke avgiftene på drivstoff utover dagens nivå.

Johannes Akkerhaugen

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.