ENERGI

CO2-fritt i Hammerfest

PÅ SJØEN: Gasskraftverket skal bygges på en liten plattform som plasseres i sjøen, rett nord for Hammerfest by. Det er kort avstand til Snøhvit på Melkøya, som skal forsyne kraftverket med gass og ta hånd om CO2.
PÅ SJØEN: Gasskraftverket skal bygges på en liten plattform som plasseres i sjøen, rett nord for Hammerfest by. Det er kort avstand til Snøhvit på Melkøya, som skal forsyne kraftverket med gass og ta hånd om CO2. Bilde: HAMMERFEST ENERGI

Kraftverket på 100 MW skal bygges på Sargas-teknologien.

Hammerfest Energi vil forhandle med Statoil om salg og deponering av CO 2 i Snøhvit-feltet via rørledningen fra Melkøya til feltet.Prinsippet for gasskraftverket er en dampkjel som forbrenner naturgass under 15 bars trykk.

Det partielle trykket for CO 2 i eksosgassen er da så stort at det er mulig å bruke tradisjonell aminrensing av eksosgassene for å ta ut CO 2.

AJS

Les mer om: