Clemet vil ha nytt forskningsråd

Forskningsminister Kristin Clemet vil gi grunnforskningen og den humanistiske forskningen bedre kår. - Vi må se på størrelsen på bevilgningene og vise respekt for grunnforskningens egenart og karakter, sa Clemet på en hastig innkalt pressekonferanse 28. mai der hun la frem beslutningen som regjeringens forskningsutvalg, RFU, fattet kvelden før.

Dernest vil Clemet vurdere en utvidelse av skatteincentivordningene og lete etter nye incentiver for å øke næringslivets forskningsinnsats, spesielt innen innovasjon. Hun viste til kritikk fra næringslivet mot tungrodde rutiner og søknadsprosedyrer og lovet å forbedre og forenkle disse.

Som et tredje punkt vil forskningsministeren gjøre dyptgripende endringer i organiseringen og styringen av Forskningsrådet. Verken hun eller RFU har sett på dette ennå, men Clemet vil at Forskningsrådet skal bli mer åpent og mindre topptungt. Hun lover å legge frem forslaget til organisering av det nye forskningsrådet sammen med forslaget til statsbudsjett for 2003 i oktober.

Statsråden regner med at endringene får konsekvenser for ledelsen. - Det blir mindre organer og større åpenhet. Når organisasjonen ser annerledes ut, er det klart at det vil berøre personer.

Hun avviser at det i dette ligger mistillit til administrerende direktør Christian Hambro og hans ledelse av Forskningsrådet. Hovedstyret vil sannsynligvis bli mindre enn i dag.

Kristin Clemet ønsker selv å ta større styring over forskningspolitikken. Hun har allerede blåst nytt liv i RFU og gjør det klart at det skal spille en større rolle i norsk forskningspolitikk i tiden som kommer. Et problem for forskningsrådet har vært detaljstyring fra ulike departementer. - Jeg har ambisjoner om å få til noe med sektorstyringen. På det annen side trenger forskningen agenter som arbeider for seg.

Hun opprettholder målet om å få norsk forskningsinnsats opp på OECD-snittet, som ligger på 2,2 prosent av brutto nasjonalprodukt. - Jeg er klar over at det er ytterst krevende og krever mye fantasi. Det er næringslivet som henger etter, det må en holdningsendring til. Jeg håper at sentrene for fremragende forskning vil bidra til det.