IKT

Catch kjøper ID Comnet

Finn Halvorsen
3. nov. 2004 - 11:27

I kjøpet inngår en netto kontantbeholdning på 13,2 millioner kroner, slik at nettoprisen Catch betaler er 76,1 millioner kroner.

ID Comnet omsatte i første halvår for om lag 77 millioner kroner og et resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering på 5,4 millioner kroner.

ID Comnet er et selskap som knytter sammen datakommunikasjon fra ulike operatører til et ensartet kommunikasjonsnett for den høyere enden av bedriftsmarkedet.

Les mer om: