ARKIVNYHETER

CANbridge kobler nettverk

Ragnar Brekke
24. mai 2011 - 23:31

CANbus-systemer blir ofte benyttet innen automatisering, også i mer komplekse applikasjoner, melder leverandøren AD Elektronikk AS. Deres CANbridge gjør det mulig med kobling mellom to CAN-nettverk av samme eller ulik type. To CANbus interface som kan settes opp som en transparent meldingsrepeater eller som en bro mellom separate CANbus’er, gjerne med forskjellige hastigheter og protokoller. På den måten kan CANbridge fungere både som repeater og gateway som kobler ulike CAN-nettverk sammen. CAN-nettverkene kan ha ulik baudrate eller benytte ulike protokoller. Et fleksibelt og konfigurerbart filter kan hente ut data og formidle dem videre med alternativ protokoll. Med CANbridge er begge CANbus’ene galvanisk skilt og busslast redusert på begge nettverkene. CANbridge åpner for et fleksibel design av nettverkstopologien. Stjerne og trestrukturer kan implementeres like elegant som utvidet linjestrukturer.

CANbridge kan konfigureres for enkle applikasjoner ved hjelp av rotasjonsbrytere. For mer komplekse applikasjoner kan filtrering og videresending av telegrammer settes opp med medfølgende konfigurasjonsprogramvare som knyttes opp til CANbridge via USB. Opp til 265 områdefiltre og opp til 4 bit filtre for adresserfiltrering er tilgjengelig. CAN Bridge opererer både i 11-bit så vel som 29-bit modus og kan kommunisere med baudrates fra 10KBaud opp til 1Mbaud. Den har en kraftig mikrokontroller som gjør at selv de mest komplekse filtreringsoppsett kan kjøres på høyeste data rate uten tap av meldinger/telegrammer. 5 LED signaliserer status på modulen og de tilkoblede nettverkene.

FUNKSJONER

-11bit / 29bit identifier

-Bitfilter / områdefilter

-Automatisk hastighetsdetektering

-10KBaud - 1Mbaud

-Enkel konfigurering

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.