BYGG

Bygger over stormannsgård

KULL: Doktorand i arkeologi, Lene Melheim, graver fram et stolpehull på Huseby. Stavene som holdt taket ble svidd i enden for ikke å råtne så fort. Derfor finner arkeologene kull i stolpehull som hjelper til å tidfeste bosettingen.
KULL: Doktorand i arkeologi, Lene Melheim, graver fram et stolpehull på Huseby. Stavene som holdt taket ble svidd i enden for ikke å råtne så fort. Derfor finner arkeologene kull i stolpehull som hjelper til å tidfeste bosettingen. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
7. sep. 2010 - 13:44

Treskipet hus

Husene har to parallelle rader av jordgravde stolper. Dermed blir det innvendige rommet delt i et midtfelt, midtskip, og to sidefelt, sideskip. Dette gir tre skip, derav navnet treskipet langhus. De to radene med staver er et slags indre takbærende stativ og kan sees på som begynnelsen på en lang tradisjon i vår bygningskultur.Kilde: Europas arkitekturhistorie

Arkeologene fra Kulturhistorisk museum fikk en ekstra uke på seg til å registrere funn på ambassadetomta på Huseby i Oslo.

Treskipet langhus - prinsipp for bygging.
Arkeologene fra Kulturhistorisk museum fikk en ekstra uke på seg til å registrere funn på ambassadetomta på Huseby i Oslo. BYGGEMETODE: Fra stolpehullene som er registrert, kan arkeologene finne ut hvordan langhuset ble bygget, slik illustrasjonen fra et bronsealderhus viser. Huset på Huseby kan ha vært som dette. Arkikon

De siste funn tyder nå på at bosettingen kan være fra eldre jernalder, det vil si mellom 500 f. Kr og år 0.

BILDESERIE: BILDESERIE: Jernalderutgravingene på Huseby

Stor familie

– Vi kan med sikkerhet si at det har vært et treskipet langhus, 18 meter langt og 5,5 meter bredt. Det ser også ut til at det har vært et uthus her. Vi antar at det har vært en storfamilie fra eldre jernalder, sier prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen ved Kulturhistorisk museum.

Den amerikanske ambassaden regner med å starte byggingen i løpet av 2011.

Ifølge Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, har USAs ambassade fått rammetillatelse for bygging. Hovedbygget er godkjent og to tilliggende bygg, blant annet boligdel, ventes å få endelig godkjenning i løpet av kort tid.Frigis for bygging

I tilfeller der kulturminner fra tida før reformasjonen påvises og ikke reguleres til bevaring, er vilkåret ofte undersøkelse før utbygging. Så snart de er gjort og arealet frigitt av Riksantikvaren, kan ambassaden i prinsippet begynne byggearbeidet. Det er imidlertid ikke satt ut på anbud ennå. Ambassaden venter på penger fra Washington.

Det var ikke uventet å finne spor fra eldre tider. Navnet Huseby antyder at det har vært en stor eller viktig gård på stedet rundt vikingtiden. Det som overrasker er at bosettingen kan være fra eldre jernalder.

Da USA ble tildelt tomta på Huseby i 2004, ble det gjort en foreløpig undersøkelse som viste at det kunne finnes spor av bosetting.

Bakgrunn: Jernalderfunn på ambassadetomt

Ny ambassade for USA - slik den vil se ut fra Sørkedalsveien. Det amerikanske arkitektkontoret Einhorn, Yaffee, Prescott Arkitechture & Engineering, PC (EYP) har siden 2005 samarbeidet med amerikansk UDs Bureau of Overseas Building Operations (OBO) på prosjektet. Carol R. Johnson Associates (CRJA) er landskapsarkitekt og Spor Arkitekter lokal arkitekturkonsulent.
STORBYGG: Ny ambassade for USA - slik den vil se ut fra Sørkedalsveien. EYP

Datering

– Det er interessant at vi kan finne forhistoriske hus i et område som er så kraftig utbygget, sier Simonsen.

Kullrester og eventuelt annet arkeologene finner, sendes til NTNU for radiologisk datering.

Gårdsnavnet Huseby er blitt tolket i betydningen en stor gård med mange og gode hus. Det er også framsatt at Huseby-gårder har hatt spesielle administrative og politiske funksjoner knyttet til kongelige institusjoner.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.