IKT

Bygger bredbånd

Leveransen inkluderer kommunikasjonsutstyr, IT-utstyr, programvare og konsulentbistand. Betydelige leveranser vil gjennomføres allerede inneværende år.

NextGenTel tilbyr et ADSL-basert bredbåndsnett i byområder, basert på avtale med Telenor Nett som gir NextGenTel tilgang til kobbertråder i det eksisterende telenettet. Leveransen er basert på kommunikasjonsutstyr fra Cisco Systems og servere fra Sun Microsystems med tilhørende tjenester fra Merkantildata.

NextGenTel eies av en gruppering bestående av Vesta Forsikring, Skandia Fondsforvaltning, Atlantis Vest, Venture Partners og Geocapital. I tillegg er Cisco Systems Capital også involvert som finansiell partner for selskapet.

Leveransen vil gjennomføres av Eterra, Merkantildatas nye selskap for kommunikasjons-, systemløsninger og driftstjenester. (fh)

Les mer om: