BYGG

Byggepris til Nidaros

UNDERORDNET DOMKIRKA: «Publikumsbygget har stillferdig underordnet seg Nidarosdomen, men samtidig komplettert og forsterket Vestfrontplassen, og skapt et nytt og vakkert byrom» heter det i juryens begrunnelse.
UNDERORDNET DOMKIRKA: «Publikumsbygget har stillferdig underordnet seg Nidarosdomen, men samtidig komplettert og forsterket Vestfrontplassen, og skapt et nytt og vakkert byrom» heter det i juryens begrunnelse.

«Publikumsbygget har stillferdig underordnet seg Nidarosdomen, men samtidig komplettert og forsterket Vestfrontplassen, og skapt et nytt og vakkert byrom» heter det i juryens begrunnelse.

For første gang

Statsbygg mottok prisen som byggets byggherre og Eggen Arkitekter som byggets arkitekt.

Dette er første gang kommunen deler ut en byggeskikkpris. Byen ønsker å stimulere byggenæringens aktører til å ta inn over seg det ansvar det er å bebygge en moderne 1000-åring og gi noe igjen til byens befolkning.

Bygget er et åpent og transparent bygg med glassfasader både mot Vestfrontplassen og mot parken bak bygget.

I stål og glass

Det spesielle ved bygget er at det ligger så nært inntil Nidarosdomen. Statsbygg har lagt stor vekt på at nybygget skal vise en ærbødighet i forhold et av Norges største severdigheter, men at det samtidig skal uttrykke samtidens form.

Bygget er utført i lette stålkonstruksjoner, med store glassfasader, mens to tette kjerner i pusset mur holder bygningen på plass.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.