Byggekostnadar vs. auka inntening

  • forum
I Byggeinduistrien har ein i haust kunna lese om tidenes inntening hjå dei store aktørane i byggenæringa. Samstundes pågår det prosjekter for å få ned byggekostnadane.

Eg lurar då på kven det er som eigentleg bidrar til resultata i byggebransjen, er det verkeleg forbedringar som følge av interne prosesser med fokus på samspill med kunden, kvalitet i alle ledd og økt produktivitet slik Terje R. Venold er referert i TU, eller er det at kundane betaler for dyrt for produktet dei får?

Eirik Kalstveit

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå