– Byggebransjen må bli grundigere

– Byggebransjen må bli grundigere
ETTERLYSER GODT HÅNDVERK: - Nøkkelen til mer miljøvennlige bygg ligger mye i et godt håndverk, sier Kirsti Gimnes Are, sivilingeniør og miljørådgiver hos Rambøll. Bilde: Truls Tunmo

De siste årene har fokuset hovedsakelig dreid seg om energieffektivisering av bygg i byggeprosessen. Men dette kommer til å endre seg.

– Fremover vil det bli mer og mer fokus på hele miljøperspektivet i bygg og byggeprosjekter. Hittil er det hevdet at bygg som er energieffektive er miljøvennlige, og det er de jo. Men det kommer i tillegg til å dreie seg mer om miljøvennlige materialer, sier sivilingeniør og miljørådgiver i Rambøll, Kirsti Gimnes Are til Teknisk Ukeblad.Materialer

I større grad enn nå, vil det bli lagt mer vekt på å anvende miljøvennlige materialer, ifølge Rambøll-rådgiveren.

– Også avfallhåndteringen vil bli strengere og mer omfattende enn den er i dag. Nøkkelen ligger mye i å gjøre et godt håndverk. Det er for mye slurv i byggebransjen i dag, og bransjen er tjent med å gjøre tingene ordentlig med en gang, sier hun.Prosjekteringsverktøy

Ifølge Gimnes Are vil klimagassregnskap for materialbruk bli et viktig prosjekteringsverktøy for å gjøre nye bygg så miljøvennlige som mulig.

– Dette blir også et verktøy som kan brukes til å ta avgjørelser i prosjektene. Når det må stilles strenge krav i byggebransjen, fører dette til bedre og mer miljøvennlig bygg.Kan bli dyrere

Strengere miljøtiltak kan bety dyrere byggeprosesser, men Gimnes Are tror dette vil utjevne seg over tid.

– På sikt vil et bygg ikke nødvendigvis bli dyrere selv om miljøkravene blir mer omfattende. Det kommer til å bli en bedre utnyttelse av materialene. Og dersom man ser på hele byggets levetid med et lavere energiforbruk enn i dag, så vil eventuelle fordyrende elementer i byggeprosessen bli kompensert med dette, sier hun.

Les mer om: